Hepatitida A

Hepatitida A

Hepatitida A je infekční zánětlivé onemocnění jater způsobené virem hepatitidy A. Infekce je častá v zemích s nízkým hygienickým standardem a nedostatečně upravenými zdroji pitné vody, objevuje se často také v dětských kolektivech. Dříve se jí rovněž říkalo infekční žloutenka či nemoc špinavých rukou.

Přenos

Infekce se přenáší nejčastěji tzv. oro-fekální cestou, tj. požitím potravin nebo vody, které jsou kontaminovány stolicí člověka s hepatitidou A. Onemocnění může být přeneseno i krví.

Příznaky

Hepatitida A velmi často probíhá bezpříznakově nebo jsou příznaky minimální, zejména v dětském věku. Inkubační doba (období mezi nákazou a onemocněním) je zhruba 2-6 týdnů. Pokud se příznaky vyskytnou, jedná se obvykle o nechutenství, nevolnost, zvracení, průjem, žloutenku, zvýšenou teplotu a bolest břicha. V případě, že nedojde k zežloutnutí, může onemocnění připomínat chřipku. Velmi vzácně může být hepatitida A komplikována akutním selháním jater.

Diagnostika

Na onemocnění usuzujeme na základě klinických příznaků a laboratorního vyšetření krve se zvýšením hodnot bilirubinu a aktivity jaterních enzymů. Diagnózu potvrdí pozitivita protilátek (anti-HAV).

Léčba

V současnosti není k dispozici specifická léčba, doporučuje se tělesný klid, dieta s omezením tuků a podpůrná léčba (např. podávání infuzí při průjmech a zvracení). Infekce obvykle odezní sama, po jejím prodělání jsme proti hepatitidě A po zbytek života imunní.

Možnou prevencí je očkování, které chrání dlouhodobě. Je doporučeno osobám se zvýšeným rizikem nákazy (např. cestovatelům do rizikových oblastí, uživatelům nitrožilně podávaných drog). Samozřejmým způsobem prevence je dostatečná hygiena – pravidelné mytí rukou a správné tepelné zpracování potravin.

Copyright © 2021 - 2022 AbbVie | Powered by Pears Health Cyber Europe, s.r.o., All Rights Reserved
Stránky vznikly ve spolupráci s portálem EUNI.cz

CZ-VIRO-200009

0